Thông báo tuyển dụng nhân viên chăm sóc da

Đăng vào 25/09/2021 lúc 13:56

Do nhu cầu kinh doanh Spa cần tuyển thêm 10 nhân viên có nghề hoặc chưa biết nghề sẽ được đào tạo trong quá trình học việc.